Tarkat ja vaativat lämpökuvaukset ammattitaidolla

Tietopankki

Takaisin

Lämpökuvaus


YLEISTÄ

Lämpökuvauksella on tarkoitus tutkia rakennuksen lämpöteknillistä toimivuutta ja lisäksi paikantaa mahdollisia ilma-, lämpö-, kaasu- ja vesivuotoja. Lämpökameratutkimuksia on tehty jo 80-luvulta lähtien, mutta laitteiden kehityttyä tutkimusten määrä on myös kasvanut vauhdilla. Lämpökuvaus on yksi laadunvarmistamismenetelmä asuinrakennuksissa.


MITÄ MITATAAN

Lämpökuvauksissa mitataan eri pintojen lämpötilaeroja. Pintalämpötilojen eroista muodostetaan lämpökamerakuva, jossa kaikki lämpötilapoikkeamat on helppo havaita ja analysoida. Esimerkiksi lämpökuvauksilla voidaan havaita pintalämpötilaero seinässä, josta puuttuu tai jossa on vajaa eristekerros. Kuvausten perusteella on helppo osoittaa korjauskohta ja toimenpiteet.


STANDARDIT JA TAVAT

Lämpökuvaukset suoritetaan RT-10850 –ohjeen mukaan. Ohjeessa on määritetty selvät olosuhteet ja tavat miten tutkimukset voidaan tehdä luotettavasti. Lämpökuvaus voidaan suorittaa myös kaksivaiheisena, jolloin hyödynnetään tiiviysmittauskalustoa, jolla luodaan halutut paineolosuhteet. On hyvin yleistä että kaksivaiheiset mittaukset suoritetaan vallitsevassa paineessa ja luodussa alipaineessa. Kaksivaiheisen tutkimuksen hyötynä on parempi kyky erottaa ilmavuodot.
Lämpökuvauksia voidaan suorittaa, kun vallitsee tarpeeksi suuri lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä. Vaadittava lämpötilaero on vähintään 20 astetta. Esimerkiksi ulkona -5° ja sisällä +18° josta tulee riittävä 23° lämpötilaero ja lämpökuvaus voidaan luotettavasti suorittaa.


MIKSI ON ALOITETTU LÄMPÖKUVAUSET

Lämpökuvaus on yksinkertaisuudessaan todella informatiivinen. Tutkimus on suhteellisen nopea suorittaa eikä mihinkään rakenteisiin tarvitse koskea saati rikkoa, joten menetelmä on aivan ylivoimainen tutkimusmuoto tarkastellessa lämpöteknillistä toimivuutta. Tekniikan kehittyessä saadaan koko ajan enemmän tietoa irti tutkimuskohteista ja lähitulevaisuudessa ei olekaan korvaavia menetelmiä tiedossa. Rakentamisen laadun parantamisessa lämpökuvauksella onkin iso rooli laadunvarmistustutkimuksena myös tulevaisuudessa kasvavissa määrin.