Tarkat ja vaativat lämpökuvaukset ammattitaidolla

Tietopankki

Takaisin

Tiiviysmittaus


YLEISTÄ

Kiinteistön tiiviysmittaus on tutkimusmenetelmä, jossa mitataan paljonko rakennus vuotaa käytännössä ilmaa hallitsemattomasti ulkovaipan läpi. Ilmavuodot hukkaavat energiaa ja aiheuttavat terveysriskejä asumiseen. Tiiviysmittaus on osa rakennusten laadunvalvontaa ja tulevaisuudessa mittausten merkitys ja yleisyys tulevat kasvamaan. Rakennusmääräys D3 (kohdat 2.3.1, 2.3.2 ja 2.5.8) asettaa uusille rakennuksille sallittujen vuotolukujen minimirajat. Tulevaisuudessa näitä rajoja tullaan valvomaan ja vaatimaan entistä tarkemmin.


MITÄ MITATAAN

Tiiviysmittauksesta saadaan ilmavuotoluku n50 (vanha) ja/tai q50 luku, joka kertoo suoraan rakennuksen vaipan tiiviydestä. Mittaus suoritetaan luomalla paine-ero sisä- ja ulkoilman välille erillisellä puhallinjärjestelmällä, joka samalla mittaa ilmavirtauksia puhaltimen läpi.


STANDARDIT JA TAVAT

Suomessa mittaukset suoritetaan standardin SFS EN 13829 mukaan menetelmällä B. Menetelmä B tarkoittaa, että kaikki tarkoituksenmukaiset ilmanvaihtoaukot, kuten tulo- ja poistokanavat ovat suljettuina. Suomessa mittaukset suoritetaan vähintään viidellä eri paineella sekä yleensä ali- ja ylipaineella. Paine-erot, joita luodaan rakennukseen, ovat maksimissaan 50-70 Pa. Paine-ero vastaa noin 5 kg veto- tai työntövoimaa vaipan neliöllä.


MIKSI TIIVIYSMITTAUKSET ON ALOITETTU

Asuinrakennuksissa on kaksi toimivaa vaipparatkaisua. Rakennuksen vaipan tulee olla joko täysin tiivis tai todella epätiivis, kaikki muut ratkaisut ovat huonoja välimalleja. Tiiviysmittauksella varmistetaan, että rakennukset ovat tarpeeksi tiiviitä.
Aikoinaan ihmiset asuivat terveinä taloissa, jotka olivat epätiiviitä. Homma toimi, koska ilmanvaihto tapahtui koko rakennuksen vaipan läpi ja samalla myös kosteudet ja muut epäpuhtaudet eivät jääneet rakenteisiin hyvän tuulettuvuuden takia. Ainoana huonona puolena vanhoissa rakenteissa on suuri energiankulutus, joka ei ole enää mahdollista nykymittapuilla. Toinen toimiva rakenneratkaisu on ns. pullotalo, jossa ei tapahdu lainkaan ilmanvaihtoa hallitsemattomasti ulkokuoren läpi. Tämä rakenneratkaisu toimii, koska rakennuksen rakenteisiin ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia tai kosteutta, koska rakenne on tiivis. Kun rakenteessa ei ole ilma- tai kosteus virtauksia, voidaan käyttää suurempia eristepaksuuksia ja saavuttaa energiaa säästävä rakenneratkaisu. Ilmanvaihto hoidetaan koneellisesti ja hallitusti jolloin saavutetaan juuri parhaat mahdolliset sisäolot asuinrakennukseen. Kaikki lähihistorian epäonnistuneet hometalot ovat olleet väliinputoaja ratkaisuja. Jos rakenne ei ole toimiva pullo, niin rakenteisiin pääsee jossain määrin epäpuhtauksia ja kosteutta, jotka muhivat rakenteessa, jossa ei ole tarpeeksi ilmanvaihtoa ulkovaipanläpi. Vuotava rakenne mahdollistaa myös terveydelle haitallisen radonin pääsyn oleskelutiloihin.


MUUT MAHDOLLISUUDET

Tiiviysmittauksen yhteydessä tehdyllä lämpökuvauksella saadaan paikannettua helposti vuotokohdat, mikäli lämpötilaero on yli 20 astetta sisä- ja ulkoilmalla. Suosittua onkin olosuhteiden salliessa suorittaan lämpökuvaus samaan aikaan, jolloin saavutetaan paras hyöty tutkimuksista.


LISÄTIETOA

Mittausten hinnat ja sisällöt löytyvät kohdasta palvelut. Lisätietoa mittauksista saa myös kysymällä meiltä sähköpostitse kim.leppanen@kuningastalot.fi tai soittamalla numeroon 0400 471707.
Rakennusteollisuus RT on julkaisemassa tiiviysmittauksesta yleispätevää tietokirjaa huhtikuussa 2012.