Tarkat ja vaativat lämpökuvaukset ammattitaidolla

Tietopankki

Takaisin

Rakennusmääräykset


Tässä kohdassa on poimintoja rakennusmääräyksistä ja mahdollisesti avattu kohtia omin sanoin.


TIIVIYTEEN VAIKUTTAVIA POIMINTOJA RAKENNUSMÄÄRÄYKSISTÄ

Rakennusmääräyskokoelma D3 2012

Kohta 2.3.1
Sekä rakennusvaipan että tilojen välisten rakenteiden tulee olla niin ilmanpitäviä, että vuotokohtien läpi tapahtuvat ilmavirtaukset eivät aiheuta merkittäviä haittoja rakennuksen käyttäjille, rakenteille tai rakennuksen energiatehokkuudelle. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakenteiden liitosten ja läpivientien suunnitteluun sekä rakennustyön huolellisuuteen. Rakenteisiin on tarvittaessa tehtävä erillinen ilmansulku.

Kohta 2.3.2
Rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 4(m3/(h m2)). Ilmavuotoluku voi ylittää arvon 4(m3/(h m2)), jos rakennuksen käytön vaatimat rakenteelliset ratkaisut huonontavat merkittävästi ilmanpitävyyttä. Pienempi ilmanpitävyys voidaan osoittaa mittaamalla tai muulla menettelyllä. Asuinkerrostaloissa ilmanpitävyys voidaan osoittaa mittaamalla vähintään 20 % huoneistoista. Ilmanpitävyyden mittaus voidaan suorittaa myös rakennuksen omilla ilmanvaihtokoneilla, jolloin enintään 25 % rakennuksen tilojen lämmitetystä nettoalasta voidaan rajata pois mittauksesta. Jos ilmanpitävyyttä ei osoiteta mittaamalla tai muulla menettelyllä, rakennusvaipan ilmavuotolukuna käytetään 4(m3/(h m2)).

Selostuskohdassa 2.5.8
Kosteusteknisen turvallisuuden, hyvän sisäilmaston ja energiatehokkuuden kannalta tulisi rakennusvaipan ilmanvuotoluvun q50 olla enintään 1(m3/(h m2)).

Määräyksistä voidaan tehdä seuraava raja-arvo taulukko (Lainaus Sauli Paloniitty).
q50 –Luku Selite
yli 4 Poikkeukselliset rakenteelliset ratkaisut
4 Vähimmäisvaatimus kaikille uudisrakennuksille
2 Laskennassa käytettävä vertailuarvo = määräysten mukainen rakennus
1 Määräysten suositusarvo