Tarkat ja vaativat lämpökuvaukset ammattitaidolla

Tietopankki

Takaisin

E-luku


Yleistä

Heinäkuun 2012 alusta astui voimaan uudet energiamääräykset, joiden tarkoituksena on ohjata rakentamista ja asumista entistä energiatehokkaampaan suuntaan. Tällä hetkellä rakennukset kuluttavat suuren osan Suomen loppuenergiankäytöstä. Ehkä suurin muutos energiamääräyksissä on se, että entisen, rakennusosien erillisen U-arvojen tarkastelun sijaan tutkitaan koko rakennuksen toimintaa. Rakennusosien on yhä läpäistävä tietty vaatimustaso, mutta uuden energiamääräyksen myötä rakentaja ja rakennusteollisuus saa vapaammat kädet sen suhteen, miten vaadittu E-luku alitetaan. Samaan E-lukuun voivat päästä passiivienergiatalo, joka lämpiää sähköllä ja vähemmän eristetty talo, joka lämpiää uusiutuvilla energianlähteillä ja jonka sähköstä osa tuotetaan omalla aurinkovoimalalla. E-luvun laskeminen ei riipu talon käyttäjistä.


Kertoimet

Kertoimilla yhteismitallistetaan eri sähköntuotanto- ja lämmitysmuodot yhdeksi E-luvuksi. Kertoimet on määritetty tutkimuksen pohjalta. Kertoimen suuruuteen vaikuttavat energiamuodon tulevaisuudennäkymät, luonnonvarojen kulutus ja hiilidioksidipäästöt.
Kertoimet:
Fossiiliset polttoaineet: 1
Sähkö: 1,7
Kaukolämpö: 0,7
Uusiutuvat energianlähteet: 0,5
Kaukojäähdytys: 0,4


E-luvun laskeminen

E-luku lasketaan kolmivaiheisesti. E-luku lasketaan neliötä kohti ja luvun yksikkö on kWh/m2.
Ensin selvitetään rakennuksen vaatima kokonaislämmitysenergia ja tarvitun sähkön määrä.
Tästä vähennetään ihmisten, laitteiden ja esimerkiksi auringonvalon tuottama lämpö. Lisäksi voidaan vähentää muu ilmaisen energiamuodon tuottama sähkö ja lämpö, esimerkiksi rakennuksen aurinkovoimalan tuottama energia.
Viimeiseksi kerrotaan jäljelle jäävä, muualta hankittava energia tuotantomuodon kertoimella, esimerkiksi sähkön 1,7:llä tai maalämmön 0,5:llä.