Palvelut

Kuningastalot Oy on luotettava yhteistyökumppani. Pyrimme aina hinnoittelemaan palvelumme selkeästi, jotta tiedät mistä maksat. On tärkeää, että asiakas tietää mahdollisimman tarkkaan kaikki kulut ennen kuin tekee hankintapäätöksen. Pienemmät tutkimukset kuten, lämpökuvaukset ja tiiviysmittaukset on helppo hinnoitella pitävästi ennen tutkimuksia, mutta laajat sisäilmatutkimukset ja kuntotutkimukset hinnoitellaan mahdollisimman tarkasti ja kaikista lisätöistä ja jatkotutkimuksista neuvotellaan asiakkaan kanssa ennen niiden tekemistä. Useat palveluistamme on kotitalousvähennyskelpoisia kuluttaja-asiakkaille.

Tulokset kansankielellä. Saamme paljon palautetta siitä, että tutkimustuloksemme raportoidaan kansankielellä ja ymmärrettävästi. Pidämme tärkeänä asiakkaan palvelemista tässäkin kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Pelkät luvut ja käyrät tai insinäärijargon eivät aukea kaikille, joten olemme panostaneet raportoinnin selkeyteen ilmeisen hyvällä menestyksellä. Puhumme samaa kieltä asiakkaidemme kanssa helpottaaksemme projektia ja tarjoamme mahdollisuuden käyttää palvelujamme myös sen jälkeen, jos korjattavaa on löytynyt. Tarvittaessa teemme yksityiskohtaisen korjaussuunnitelman ja valvomme korjaustyövaiheen.

Sisäilmatutkimus

Sisäilmatutkimuksemme kattaa kaikki tarpeelliset tutkimukset, joilla saamme selvitettyä sisäilman laatua ja sen vaikutuksia ihmisiin. Jokainen projekti on aina omanlaisensa: valitsemme tarvittavat toimenpiteet tutkittavan kohteen koosta ja kunnosta riippuen. Tutkimuksen edetessä suunnitelma saattaa muuttua tekemiemme havaintojen pohjalta, varsinkin kun kyseessä on suuri kohde.

Sisäilmatutkimusten kohteet

Teemme tutkimuksia hyvin monenlaisissa kohteissa. Olemme tutkineet kouluja ja päiväkoteja, sekä pieniä omakotitaloja. Laajan ja toimivan yhteistyöverkostomme ansiosta pystymme tutkimaan myös erittäin suuria kohteita. Olemme työskennelleet mm. puolustusvoimille ja ydinvoimalalle. Maantieteellisesti pienehköt kohteemme sijaitsevat pääasiassa Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä, mutta isompia kohteita tutkimme koko Etelä-Suomen alueella tai jopa ulkomailla.

Mukana koko projektissa

Tarjoamme asiakkaillemme palveluita projektin alusta sen loppuun saakka. Aluksi kartoitamme tutkimustarpeet, teemme tarvittavat tutkimukset, joiden pohjalta laadimme korjaussuunnitelman. Teemme asiasta mahdollisimman helpon ja vaivattoman asiakkaalle. Toimimme tarvittaessa vielä korjaustoimien valvontatehtävissä. Tavoitteenamme on olla asiakkaan rinnalla läpi koko projektin, jos näin halutaan.

Projektit, joissa olemme olleen mukana ovat kaikki olleet onnistuneita. Kaikissa kohteissa sisäilmatilanne on parantunut merkittävästi ja se on meille kunnia-asia. Meillä ei tyydytä mihinkään puolittaiseen tai minimiin – teemme työmme niin, että asiakkaamme voivat oikeasti olla tyytyväisiä lopputulokseen.

Kosteusmittaus

Meiltä saa kaikkia rakennuksissa tehtäviä kosteusmittauksia pintakosteusmittauksista laajoihin rakennekosteusselvityksiin. Usein kosteusmittauksia tehdään osana laajempia sisäilma- ja kuntotutkimuksia, mutta tarpeen mukaan voidaan tehdä kohdennettuja kosteusmittauksia esimerkiksi betonilaatan kuivumisen seurantaan tai yksittäisen rakenteen tutkimista varten.

Kuntoarvio

Kuntoarvioita tehdään hyvin erilaisissa tilanteissa. Arviokäynti on yleensä ensimmäinen kosketuksemme kohteeseen ja silloin tutkitaan rakennuksen yleistila pintoja rikkomatta. Hyvin suunnitelluilla, kohdennetuilla tutkimuksilla saadaan haluttu tieto rakennuksesta kustannustehokkaasti. Turhista tutkimuksista ei tarvitse maksaa, kun suunnitelma on huolellisesti tehty.

Kuntoarvio asuntoa myyvälle ja ostavalle

Arvioita tehdään rakennuksiin paljon siinä kohtaa, kun kohde on vaihtamassa omistajaa. On kaikille osapuolille tärkeää, että tutkimus on luotettava ja perusteellinen – myös kustannustehokas. Kuntoarvio on loistava väline kiinteistön omistajalle rakennuksen nykytilanteen selvittämisessä ja tulevaisuuden korjaustarpeen arvioinnissa.

Teemme asiakkaalle tarkan selonteon siitä, mitä on havaittu, mitä pitää tutkia lisää, millaisia korjaustoimenpiteitä olisi syytä miettiä tulevaisuudessa ja miten ne ovat järkevintä priorisoida. Teemme niin ikään kustannusarvioita tulevista remonteista.

Aina ennen kuin rakennukseen aletaan suunnitella kuntotutkimusta, tehdään kuntoarvio. Siinä suositellaan niitä tutkimustoimenpiteitä, mitä kiinteistöön tarvitaan.

Kuntotutkimus

Kun kuntoarviota tehdessä tutkitaan rakennuksen yleistilaa pintapuolisesti, on kuntotutkimus laajempi ja rakennuksen rakenteisiin pureudutaan syvemmälle. Tutkimuksia tehdään pieniin kohteisiin esim. omakotitaloihin, mutta myös suuriin koulu- tai päiväkotikomplekseihin.

Kaikki tutkimukset räätälöidään tapauskohtaisesti. Pakettiin sisällytetään juuri ne tutkimukset, mitkä kulloisessakin kohteessa katsotaan tarpeellisiksi. Kuntotutkimukset ovat laaja kokonaisuus tarvittavia tutkimusmenetelmiä, jotta voidaan luoda tarpeeksi tarkka raportti rakennuksen nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Tiiviysmittaus

Kohteessa suoritetaan standardit täyttävä tiiviysmittauskoe, jonka tuloksena tilaaja saa rakennuksen vuotoluvut tilavuuden ja vaipan suhteen. Tilaajalle toimitetaan vaatimukset täyttävä raportti. Tutkimuksemme sisältää havaittujen ilmavuotojen paikannuksen ja korjaustarpeen arvioinnin.

Tiiviysmittausprosessi

Mittaukset suoritetaan ulko-oviaukkoon asennettavan mittauslaitteiston avulla. Kaikki tarkoituksenmukaiset ilmareitit suljetaan, jotta saadaan selville ilmavuotoluku eli paljonko rakennus vuotaa ilmaa ulkovaipan läpi hallitsemattomasti. Pelkkä luku ei kuitenkaan riitä vaan samalla selvitetään ilmavuotojen sijainti, jotta ne voidaan tarvittaessa korjata. Hyvä ilmavuotoluku tarkoittaa yksinkertaisesti parempaa tulosta energiatodistuksessa sekä laadukkaampaa rakentamista. Yliopisto tasolla asti on todettu, että tiiviydellä on vain positiivisia vaikutuksia rakennuksen fysikaaliseen toimivuuteen. Ilman tiiviyttä ei pidä sekoittaa vesihöyryn läpäisevyyteen eli usein puhuttuun rakennusten hengittävyyteen. Ilmatiiviyden pystyy toteuttamaan paperilla, mutta vesihöyryn pysäyttämiseen tarvitaan höyrynsulkumuovia.

Lämpökuvaus

Lämpökuvaus on ylivoimaisesti nopein ja edullisin tapa tutkia rakenteita pintoja rikkomatta. Sillä voidaan luotettavasti havaita ilmavuotoja, eristepuutteita, kylmäsiltoja tai mahdollisesti rakenteissa olevaa kosteutta. Lämpökuvauksella löydetään usein suurin osa piilevistä rakennusvirheistä, joten se on kelpo väline uudisrakennusten laadunvalvontaan sekä vanhojen rakennusten kuntotutkimuksiin.

Korjaussuunnittelu ja korjauksen valvonta

Kun rakennuksista on saatu tarpeelliset tiedot esimerkiksi kuntotutkimuksilla, tarvitsee korjaustoimenpiteet usein tarkemman korjaussuunnittelun. Kuntotutkimuksissa selvitetään, mitä on vialla ja millaisilla korjauksilla voidaan tehdä parannuksia, kun vastaavasti korjaussuunnittelu kertoo tarkat yksityiskohdat toimenpiteisiin, jotta korjaajat osaavat hankkia oikeat materiaalit ja tehdä oikeat korjaustoimenpiteet. Esimerkiksi kuntotutkimuksissa havaitaan, että kattorakenteessa on kosteusvauriota tietyllä alueella. Kuntotutkimuksen mukaan rakenteet tulee uusia ja pilaantuneet materiaalit täytyy vaihtaa, tämä ei vielä kerro työntekijälle, mitkä ovat uudet materiaalit ja onko esimerkiksi kantavuutta laskettava uudella rakenteella tai mahdollisia tukirakenteita. Korjaussuunnitelma antaa tarkat ja yksityiskohtaiset materiaali ja työohjeet projektiin.


Korjaus- ja rakennustöiden valvonta

Korjaus- ja rakennustöiden valvonnalla varmistetaan, että kaikki rakenteet toteutetaan suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaan. Hyvä valvoja on kannattava investointi, sillä kun rakennustyöt tehdään kerralla oikein, säästytään monilta harmeilta ja rahan menoilta tulevaisuudessa.

Tarjoamme valvontaa uudis- jo korjauskohteisiin. Rakennushankkeella tulee olla vastaava työnjohtaja eli mestari, joka valvoo rakennustöitä ja käytettyjä materiaaleja. Uudiskohteissa pystymme hyödyntämään laaja kokemustamme tutkimuspuolelta, sillä olemme nähneet monia toimivia ja toimimattomia rakenteita.

Energiatodistus

Meiltä saa energiatodistukset kaikkiin kohteisiin, uusista vanhoihin rakennuksiin. Raporteissamme on aina arvioitu, onko kohteessa kannattavaa tehdä energiateknillisiä parannustoimenpiteitä, kuten yläpohjan lisäeristämistä.

Haitta-ainekartoitukset

Teemme kohteeseen myös yksittäisiä materiaali ja ilmanäytteitä, kuten:
PAH, PCB, VOC, asbesti, pöly, mineraalikuidut, otsoni, radon, hiilidioksidi, mikrobi ja pilaantuneet maa-ainekset. Usein nämä tutkimukset saattavat olla osana kuntotutkimuksia, mutta tarjoamme näitä palveluita myös yksittäin. Tarvittaessa teemme kartoituksia haitta-aineiden laajuudesta ja määrästä kohteessa.

Salaoja- ja putkistokuvaukset

Teemme salaojien kuvauksia ja toimivuuden selvityksiä. Pystymme paikantamaan mahdollisia vaurioita ja tukoksia, jotta korjaustöitä voidaan kohdentaa. Usein salaojat voidaan kunnostaa ilman mittavia korjaustoimenpiteitä. On tärkeää tunnistaa, milloin on aika uusia koko salaojajärjestelmä ja milloin järjestelmällä ei ole mitään vaikutusta rakennuksen toimivuuteen. Järjestelmän uusiminen on kallista ja sotkuista puuhaa, joten laadukas salaojatutkimus varmistaa, ettet maksa turhasta. Pystymme myös kuvaamaan muita putkistoja, kuten IV.

Tekninen isännöinti

Tarjoamme isännöinti palveluita taloyhtiöille. Emme ole halvin isännöitsijä, mutta tiedämme paljon rakenteista ja niistä huolehtimisesta, joten tietotaitomme kautta pitkässä juoksussa taloyhtiöt säästävät rahaa. Pystymme myös hyödyntämään omia palveluita tehokkaasti, kun taloyhtiön huoltoa ja korjaustarpeita suunnitellaan. Tämä tekninen isännöinti on meille sivutuote, joka on syntynyt asiakkaiden toiveesta auttaa taloyhtiöitä pitempi kestoisesti.